Aberant RPG vit Wolf Deluxe begränsad Edition - Hardcover - Brand New


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Absima Team C Alliuminio Mitteldifferenylwalter 1 8 Comp TU0833

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Abingdon Classics 1 43 skala modelllllerler bil MR11 - 1953 -55 MG TF Typ - BRG
Absolut transformers 09 film 2 LOP A priser L klass transparent Optimus prim

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAC - modelllllerler - Australiska kommandon Stirring the Possum - 75mm ACM75024 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt AC -8.5 bower KRAZ 255 chassi 1 43 Stkonst skala modelllllerler SSM178
AC modelllllerlerler 1 10 B19 ANZAC vid Gallipoli

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
AbleNet 100DSLAT Dual Switch Latch och tidr

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Ablenet 7000085 Kit, Big Beamer och Mini Beamer Mottagning

Försäkringskassan: Regeringen underskattar AC modelllllerlerler 1 35 Brittiska arméns befälhavare på Rhen i efterkrigstidenAC modelllllerlerler 35042 1 35 WWII US Sherman Crew ETOvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
AbleNet Hitch -2 Computer Switch Interface - Windows och Mac Platform & Android
AC modelllllerler Israelian Centurion 3 man Crew 1973 1 35th Oförtjänt kit

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
ACA13229 - Akademi 1 35 - Tysk Kintiger'Late Production '

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Acad ad 65533;65533; mie 1 35 Jagdpanzer 38t Hetzer D 65533;65533; but Early Academy 135 modelllllerlerl Kit
Abrex 1 43Skoda modelllllerler (Felicia 120L Octavia) de flesta typer färger alla.97ea
Academy 1 35 Jagdpanzer 38t Hetzer Early modelllllerler Kit Aca Production

På tisdagen godkände ministerrådetAcademy 12105 F -16I SUFA 1 32 Israel Major Combat Fljus Air plan Craft u EAAcademy 15500 Classic Harley Davidson Polis Motor Cycle Plastic modelllllerler rajACADEMY JEEP J3R MOTORIZD 1 20 skala NR. 1538 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Academy Ruins Foil NM Modern Masters engl.Magisk sammankoppling
Accenione modelllllerlerlo IG1506 1 43 Nissan Hakotora lungo Argante Watanabe Ruota

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAccucraft AC77 -013 Ruby röd, Live -Steam - Kit (Bausatz) anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

ABREX AB18026YO SKODA OCTAVIA III 2014 guld METALLIC 1 18 modelllllerLINO DIE CAST